سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب اله سالارزهی – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
رقیه پریش – کارشناس ارشد مدیریت IT

چکیده:

در جامعه دانشی شرکت ها نیاز به توسعه مزیت های رقابتی مبنی براستفاده مناسب و متمرکز ا فناوریهای اطلاعات و ارتباطات ICTs دارند که عاملی حیاتی برای موفقیت در بازار امروزی است این واقعیت مخصوصا در رابطه با شرکتهای کوچک و متوسط SMEs که خواستار تداوم و بقا هستند امریست حیاتی بدین خاطر که ICTs به آنها در توسعه مدلهای سازمانی جدید رقابت در بازارهای جدید یا ارتقا ارتباطات درونی و بیرونی یاری می رساند دراین مقاله ابتدا نقش ICT درتوسعه ارتباط بهره وری و ارتقا رقابت پذیری شرکت های کوچک و متوسط مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس با توجه به اهمیت این موضوع و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تسهیل فرایندهای کسب وکار الگویی درجهت توسعه قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکتهای کوچک و متوسط ارایه میگردد.