سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

معصومه پازکی – استادیار دانشگاه پیام نور
مختار یوردخانی – استادیار دانشگاه پیام نور
علیرضا عقیقی – هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

در عصر حاضر گردشگری و اقتصاد گردشگری یکی از اصلی ترین و مهمترین ارکان اقتصادی – تجاری جهان به شمار می آید و بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه از این صنعت به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار نام می برند و یکی از اجزای مهم این صنعت، گردشگری روستایی است. توسعه صنعت گردشگری روستایی می تاند با ایجاد فرصت های شغلی جدید متنوع برای روستائیان از مهاجرت بی رویه روستائیان به شهرها جلوگیری کند و سبب نگهداشت جمعیت در روستا گردد و علاوه بر حفظ توان تولیدی روستا سبب پایداری اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی روستا شده و به توسعه پایدار منجر گردد. از آنجا که گردشگری روستایی یکی از فرصت های نوین برای ایجاد اشتغال مولد و متنوع در روستاها و افزایش سطح درآمد و استانداردهای زندگی رسوتائیان است. فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند ضعف اطلاع رسانی و بازاریایبی گردشگری روستایی را کهش داده و زمینه مناسبی برای گشترش این صنعت نوپا در روستا ها باشد. در این پزوهش از روش های کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات، از روش های تبیینی و توصیفی برای تحلیل و ارائه نتایج استفاده شده است. هدف این پژهش توجه به تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی در روستاها می باشد، از اینرو این نوشتار به فعالیت رو به رشد، جوان پسند و جوان گرای گردشگری می پردازد و نتایج بررسی آن بیانگر این مطلب است که هر چه فعالیت های اقتصادی در روستاها متنوع تر باشند ماندگاری جمعیت بیشتر و اقتصاد پویاتر و پایدارتر می باشد و در نتیجه روستاها به توسعه پایدار دست می یابند.