سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مرین محمودی –
حمیده زارعی –
همایون فرهادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بخش کشاورزی در کشور به عنوان مهمترین بخش اقتصادی و محور برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی کشور مطرح است. توسعه روستایی بطور کلی به معنای تغییر شکل ندریجی نه تنها در روشهای تولیدی و سازمانها و موسسات اقتصادی است بلکه تغییر در زیربناهای اجتماعی و سیاسی و همچنین تغییر شکل روابط انسانی و موقعیت های افراد روستایی می باشد که نتیجه آن افزایش رضایت مندی اقتصادی و غیر اقتصادی مردم روستایی است. در آستانه هزاره سوم پیچیدگی تحولات و متغییرهای امسانی و غیر منتظره بودن عوامل محیطی و اقتصاد جهانی تاثیر گذار بر فعالیت های کشاورزی از یکسو و اهمیت راهبردی امنیت غذایی و مقابله با فقر از سوی دیگر ، توسعه کشاورزی را با چالش های عمیق و گسترده ای روبرو کرده است. در این راستا نوآوری های فن شناختی در عرصه اطلاعات می بایست به کار گرفته شوند تا بتوانند در این عرصه ها نیز اثربخشی و کارایی مطلوبی داشته باشند. از یک سو توسعه بخش کشاورزی ، وابسته به توسعه نظام دانش و اطلاعات ، مربوط به این بخش می باشد و از سوی دیگر کیفیت و کمیت جریان دانش و اطلاعات ، شاخص اصلی نظان مذکور است. به این ترتسیب به نظر می رسد که فن آوری اطلاعات و ارتباطات می توانند ا توجه به ویژگی های متمایز کننده خود در توسعه این نظام نقش اساسی داشته باشد. فناوری اطلاعات و ارتباطات ا در اخیار گذاشتن اطلاعات لازم در خصوص مراحل تولید و فرایندهای پس از تولید محصولات کشاوری، توسعه همه جانبه کشاورزی را جهت داده و تسهیل می نماید. هدف اصلی این مقاله بررسی و ارزیابی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در حرکت به سوی ارتقاء بهره وری در بخش کشاورزی و کاربیرد آن برای توسعه روستایی است. در این مطالعه همچنین به لزوم توجه به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاها شاخص های لازم برای کشاورزی مدرن با تکیه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ، چالشهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهای ایران و …. پرداخته شده است. در تهیه این مقاله از روش مطالعه کتابخانه ای و مطالعه اسناد و مدارک علمی و جستجوی رایانه ای استفاده شده است.