سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهاد لشکرارا – استادیار و عضو هیأت علمی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
حمید برزویی – دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

بهبود کیفیت زندگی یکی از مسائل اصلی هر جامعه برای توسعه همه جانبه است. یکی از راهکارهای مهم برای دستیابی به بهبود کیفیت زندگی، فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. هدف کلی تحقیق شناسایی قابلیت های مؤثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود کیفیت زندگی می باشد. با توجه به پیشرفتهای چشم گیر و قابلیت های این فناوری و همچنین مشکلات پیش روی روستاییان، ضرورت این تحقیق بدیهی به نظر می رسد. تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی، روش آن توصیفی بوده و ابزار تحقیق بررسی مدارک و اسناد می باشد. متغیر وابسته تحقیق بهبود کیفیت زندگی می باشد. یافته ها نشان داد که توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت زندگی بسیار مهم می باشد و این فناوری نقش مهمی را ایفا می کند. همچنین نشان داد متغیر های اطلاع رسانی در باب کمک به بازاریابی محصولات کشاورزی، گسترش صنعت گردشگری، حذف واسطه ها، ایجاد فرصتهای اقتصادی، تولید درآمد روستاییان، افزایش بهره وری تولید، آموزش مورد نیاز و کاربردی کشاورزی روستاییان، و آموزش بهداشتی روستاییان بر بهبود کیفیت زندگی تأثیر دارد