سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر نعیمی – دانشجوی دکتری
میلاد تقی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
عنایت عباسی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

درسالهای اخیر زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند گرایش بیشتری به تحصیلات دانشگاهی پیدا کرده اند و نرخ ورود زنان به دانشگاه ها سال به سال درحال افزایش است جذب این تعداد نیروی تحصیل کرده درسازمان های دولتی که اکثرا با مازادنیروی انسانی مواجه هستند عملی نبوده و بخش خصوصی نیز با توجه به دامنه محدود فعالیتش در ایران نتوانسته است دراین زمینه موفقیت قابل توجهی بدست آورد بدین ترتیب نرخ بیکاری درمیان زنان تحصیل کرده بصورت قابل توجهی درحال افزایش است یکی از راه حل های این معضل توسعه کارافرینی درمیان زنان است فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل ایجادتحولات چشمگیر درکلیه فعالیت های اجتماعی ازجمله کارافرینی به عنوان مدرن ترین ابزار کارافرینی مورد توجه قرارگرفته است درعین حال که کارافرینی درفناوری اطلاعات و ارتباطات نیز دربرگیرنده پهنه وسیعی برای فعالیت است.