سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد دادفر – شرکت برق منطقه ای دانش آموخته کارشناسی برق قدرتتهران
محمد جزینی – دانش آموخته کارشناسی برق قدرت
محمدجواد صحرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت

چکیده:

توجه به نظام تولید اطلاعات و ساماندهی ادراک و اسناد فنی امری بدیهی و لزوم توهج به آن مساله ای کاملا مهمو حیاتی است چنانچه این کار به درستی انجام پذیرد بسیاری از مشکلات مدیریتی و برنامه ریزی مرتفع و از هدرروی زمان بودجه و انرژی جلوگیری می شود ساماندهی اسناد و مدارک موجب می شود اطلاعات صحیح دسته بندی شده به روز و لازم برای انجام فعالیت ها و تصمیم گیری ها در اختیار مدیران مسئولین و کارشناسان مربوطه قرارگیرد جهت تحقق این امر بایستی اطلاعات را اخذ طبقه بندی تدوین و بصورت الکترونیکی ذخیره نماییم و اطلاعات طبقه بندی شده را حفاظت نماییم آرشیو الکترونیکی اسناد فنی ضمن نگهداری و حفظ و حراست از ذخایر شرکت ها از حوادث طبیعی و غیرطبیعی و دستبردهای احتمالی این امکان را فراهم م ی نماید تا دسترسی به اطلاعات راحت و سریع انجام پذیرد دراین مقاله به بررسی طرح جامع مدیریت اسناد فنی صنعت برق درحوزه شرکت توانیر و تمامی شرکتهای زیرمجموعه آن در دوبخش خواهیم پرداخت دربخش اول مبانی طرح بهطور اجمالی معرفی گردیده و نتایج و تجربیات حاصل از اجرای این طرح در شرکت برق منطقه ای سمنان در بخش دوم ارایه گردیده است.