سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زینت انصاری – استان فارس، شهرستان صفا شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر،کارشناس
مهدی کاظمی – استان فارس، شهرستان صفا شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر،کارشناس
سعید نصرت آبادی – استان فارس، شهرستان نی ریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز،کارشناس ا

چکیده:

اطلاعات و ارتباطات دو قدرت مهم می باشند که هم خود دارای ارزش می باشند و هم ارزش به وجود می آورند. ارتباطات نیز مانند اطلاعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده ای متناسب با اندازه و نوع ارتباطات نصیب افراد می کند. این دو، ابزارهای اساسی مورد نیاز هر فعالیت کارآفرینی است. انسان هایی که ارتباطات متنوع و قویتری دارند، کارهای خود را بهتر پیش می برند و زودتر به نتیجه می رسانند. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور وسیعی در جامعه گسترش پیدا کرده و با تمامی جنبه های زندگی تلفیق شده است. شواهد حاکی ازآنست که فناوری اطلاعات به عنوان یک کاتالیزور برای رشد اقتصادی و اشتغال زایی، عمل می کند. این یک واقعیت است که در صورت ماشینی شدن فعالیت ها، تقاضاهای برخی از صنایع برای نیروی کار کاهش می یابد ولی از طرفی مشاغل جدیدی وارد بازار کار می گردند. دراین پژوهش به بررسی مشارکت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی پرداخته شده است. در حقیقت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان موتور محرکی در نظر گرفته شده است که ضمن به حرکت درآوردن چرخ های شغلی و استخدامی،سبب رشد و پویایی اقتصاد جامعه و ایجاد نوع جدیدی از اقتصاد می شود که اقتصاد دانش محور نامیده می شود. در این پژوهش به مروروضعیت فعلی در بازار کار فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته شده و بر نقش کارگشای آنها به عنوان یکی از راه حل های معضل بیکاری در جوامعی تأکید شده است که بخش عظیمی از جمعیت جوان آن، علیرغم برخورداری از استعداد و انرژی کافی، همچنان از مشکل بیکاری رنج می برند.