سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد جعفری صمیمی –
فرزانه حبیبیان –
مریم منفرد –
زهرا حبیبیان –

چکیده:

امروزه بکارگیری اطلاعات و فناوری به عنوان یکی از کلیدهای اصلی در توسعه کشورها مخصوصاً کشورهای جهان سوم مطرح گردیده است و از سوی دیگر گردشگری نیز با توجه از گذشت زمان امروزه به عنوان صنعتی درآمدزا و نجات دهنده برای کشورهای مختلف در آمده است. به شکلی که درآمدهای حاصل از آن در برخی کشورها چندین برابر درآمدهای سرشار نفتی کشورهای دیگر است. توجه به گردشگری و استفاده از فناوری اطلاعات و آموزش های نوین و پیشرفته در جهت توسعه و گسترش آن موجب مزایای بیشمار اقتصادی برای کشورها می شود بطوری که زمینه اشتغال میلیون ها نفر در سرتاسر دنیا را فراهم می نماید و همچنین فرصت رشد و توسعه را به خصوص در مناطق مختلف حتی توسعه نیافته و فراموش شده را به وجود می آورند. بنابراین رابطه نقش فناوری اطلاعات و آموزش مهارتهای کار با کانال ارتباطی اینترنت در توسعه گردشگری به عنوان ابزاری قدرتمند در جهت رشد اقتصادی و توزیع مجدد ثروت و توسعه عدالت در جهان می باشد. امروزه دسترسی مردم جهان به منابع و دانش اطلاعات عظیم از طریق اینترنت تحول عظیمی در کارائی و ارائه خدمات و معاملات داشته و همچنین جهت استفاده مدیران در امور اجرایی و امور تحقیقاتی و برنامه ریزی گردشگری در سطح منطقه ای برای جذب بیشتر گردشگران را به همراه داشته است. روش تحقیق بر اساس منابع کتابخانه ای و به صورت اقتباس از کتب و مجلات و مقالات متعدد موجود در این زمینه می باشد. در این مقاله با ارائه تعریف جامعی از گردشگری، فناوری اطلاعات، آموزش مهارتهای کار با کانال ارتباطی اینترنت در توسعه گردشگری بیان می گردد.