سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

محمدجعفر شفیعی – کارشناس ارشدو مدیر عامل شرکت مهندسی رعدگستر
زینب زراعت پیشه – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

بی شک کارآفرینی سهم عمده و نقش ویژه ای در توسعه فناور یهای نوین از جمله فناوری اطلاعات داشته و دارد.اگرچه این فناوری ها نیز خود بر کارآفرینی تاثیر گذار بوده و به عبارتی کارآفرینی مدرن را بوجود آورده اند.در حقیقت جامعه انسانی طی قرون گذشته، تاثیرات قابل توجهی از تغییرات فناوری پذیرفته است. با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به سازمان ها، کسب و کار و استراتژی های آنها تحت تاثیر قابلیت ها و کاربردهای روز افزون فناوری اطلاعات قرار گرفته است که میزان این تاثیر بر حسب ویژگی های هر سازمان متفاوت است.فناوری اطلاعات به ارضای نیازهای ارتباطی و اطلاعاتی که به ایجاد دانایی کمک می کند، می پردازد و امکانات جدیدی برای تبادل اطلاعات ایجاد می کند. هدف از نگارش این مقاله مروری بر نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی و تأکید بر نقش کارگشای آن به عنوان یکی از راه ح لهای معضل بیکاری در جوامعی است که بخش عظیمی از جمعیت جوان آنها علیرغم برخورداری از استعداد و انرژی کافی، همچنان از مشکل بیکاری رنج می برند.