سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اشکان سامی – استادیار بخش علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشکده برق و کا

چکیده:

آمار تصادفات دراستان فارس عددی نزدیک به دوهزار نفر درسال را رقم می زند که اگر تعداد را با ۱۴۶۰۰ شهید جنگ تحمیلی استان درهشت سال مقایسه کنیم فاجعه آمیز بودن این معضل اجتماعی را حس می کنیم تعداد غیررسمی کشته شدگان درتصادفات سی هزار نفر درسال در کل کشور ملی بودن این مساله را وضوح بیان می کندتعداد معلولین قطع نخاع ها قطع اعضا و دیگر مجروحیت ها رقمی نزدیک به ده برابر اعداد فوق است این معضل آنقدر فراگیر مهم و اساسی است که تمامی ارکان جامعه ما را به نحوی از انحا تحت تاثیر قرارمیدهد هرقدمی که بتواند در کاهش حتی یک نفر ازاین رقم غیرقابل قبول بردارد ارزش معنوی و مادی بسزایی برای کل جامعه دارد ولی حرکت بدون اطلاعات دردنیای امروزی بی معنا است بررسی موثر بودن تمهیدات به کارگرفته شده نیز فقط بعد از بررسی وضعیت قبل ا زراهکار و بعد از به کارگیری امکان پذیر بوده ودرحالات دیگر بیانات را غیرمستندو غیرقابل استناد می کند . قالب ما به توانمندی های فناوری اطلاعات درحیطه پردازش داده ها وکشف دانشهای جدید از میان حجم عظیمی از داده وجود دارد و به آن داده کاوی می گویند شناختی پیدا کرده ایم یا کلیاتی درباره این دانش شنیده ایم