سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه زجاجی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
وحید رستمی – دانشجوی دکترای مهندسی عمران ژئوتکنیک دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهرا

چکیده:

بطور کلی در عصر حاضر که به عصر اطلاعات لقب گرفته است انچه که توجه شرکتها و سازمانها را به خود معطوف ساخته است سرمایه گذاری در دسترس بهره وری و توزیع اطلاعات می باشد بسیاری از سازمان ها براین باورند که کارمندان مهمترین سرمایه آنها محسوب می شود اما برخی از آنها نتوانسته اند مکانیزمهای مناسبی را برای مدیریت سرمایه فکری کارکنانشان اتخاذ نمایند. سیستم های اطلاعاتی از ابزارهای مفیدی هستند که سازمان ها برای افزایش قابلیتهای خود بهبود عملکرد تصمیم گیری بهتر و دستیابی مکانیزه تر از آن استفاده می کنند بطور کلی پروژه های عمرانی هرکدام به عنوان یک مساله جدید تلقی می شود از این رو برای انجام پروژه های اتی می بایست دانش ایجاد شده را مدیریت نمود. یکی از چالشهای موجوددر پروژه های عمرانی نبودنظامی واحد برای تلفیق دانش بدست امده در پروژه های انجام شده در گذشته می باشد. دراین مقاله به بررسی نقش فناوری اطلاعات در مهندسی عمران و بویژه شرکتهای مجری طرحهای عمرانی پرداخته شده است به این منظور با استفاده از یک روش کیفی و با استفاده از پرسشنامه هایی که اساس و چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات در این شرکت های عمرانی را مشخص کرده است اطلاعات مورد نظر را استخراج و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات کاربرد فناوری اطلاعات در شرکتهای عمرانی ارزیابی شده است.