سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد عساکره – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر گروه علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
جواد حیدری دوست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات درتمامی سازمان ها و ازجمله نظام آموزش عالی را دچار تغییر و تحولات اساسی کردهاست فناوری اطلاعات و ارتباطات به عرصه فعالیت بشر و گسترش روزافزون ان در قرن حاضر ابزار بسیار کارامدی دراختیار متخصصان و متولیان تعلیم و تربیت به منظور تغییر و بهبود روشهای یاددهی یادگیری تعالی پخش اهداف تربیتی و اصلاحات آموزشی قرار داده است و بکارگیریا ین فناوری مستلزم مطالعه و برسی علمی و همه جانبه آن و شناخت تهدیدها و فرصت ها و ضعف ها و قوت های نظام آموزشی به ویژه واحد دانشگاهی که مرکز ثقل این تغییرات و تحولات خواهدبود اما مساله اساسی این است که نظام آموزشی دانشگاه ها در قرن حاضر باید دنباله رو ان باشند اتخاذ استراتژیهای مناسب که به پیشرفت بشری بازسازی و بازآفرینی خود بیانجامد دراین مقاله به بررسی فناوری اطلاعات وارتباطات درفرایند یاددهی یادگیری واحدهای دانشگاهیدر زمینه های مختلف یادگیری و عوامل موثر برآن آموزش وتدریس و ابزار کمک آموزشی موردبررسی قرارمیگیرد.