سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا عصاره – گروه کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران
بیتا شادگار – گروه کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران

چکیده:

گسترش فن آوری های اطلاعات و ارتباطات ظرفیت های بالفعل و بالقوه ای را برای بهداشت و سلامت جامعه و بطور کلی تمامیزمینه های مربوط به پزشکی نظیر بیو انفورماتیک پزشکی، درمان از راه دور، سلامت الکترونیکی، سیستمهای پشتیبانی کننده تصمیمپزشکی در ایران و جهان فراهم کرده است . یکی از زمینه های مهمی که امروزه مورد توجه دست اند رکاران و محققین انفورماتیک وپزشکی قرار گرفته است، استخراج اتوماتیک، دقیق و سریع دانش و در نتیجه تشخیص پزشکی از طریق توسعه و بکارگیری سیستمهایمهندسی پزشکی است . در این تحقیق روند توسعه یک سیستم تشخیص و استخراج دانش پزشکی از تصاویر شبکی ه مورد بررسی قرارگرفته است . با استفاده از این سیستم امکان تجزیه و تحلیل موثر این نوع تصاویر جهت تشخیص و شناسایی علایم اولیه دیابت تاثیرگذار بر روی چشم فراهم میشود. بعلاوه، مشخصه مهم پشتیبانی کنندگی تصمیم سیستم مورد مطالعه، قابلیت بکارگیری آن توسطکلینیکهای پزشکی و افراد فاقد دانش تخصصی چشم پزشکی و ارایه سرویسهای سلامت الکترونیکی را باعث می گردد.