سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدیقه هوشنگ – دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات_دانشگاه صنعتی شاهرود
حامد رحیم اف –

چکیده:

فناوری اطلاعات و پزشکی وقتی توام با هم به کاربرده می شوند روشهای نوین درمانی را پدیدمی آورند و بسیاری از مشکلات سرراه بیماران مثل هزینه مسافت و وقت را از میان برمی دارند دراین مقاله به برخی کاربردهای فناوری اطلاعات در بهبود شرایط و کارایی مراکز درمانی و خدمات بهداشتی درمانی پرداخته شده است برایاین منظور پرسشنامه ساخته محقق که شامل ۲۳ سوال مرتبط با معیارهای فناوری اطلاعات بود بین کادربیمارستان به عنوان افرادی که از نزدیک با بیماران به عنوان استفاده کنندگان اصلی ازاین امکانات درارتباط هستند توزیع شد نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که عدم آموزشهای لازم برای پرسنل و نبود انگیزه کافی درپرسنل برای استفاده از فناوری های موجود دراین بیمارستان عمده ترین معضل بیمارستان در به کارگیری فناوری اطلاعات می باشد.