سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهاره پورکریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

دنیای امروز به شکل گریزناپذیری تبدیل به دهکد های جهانی با ارتباط گسترده و عمیق شده است. اطلاعات وفناوری استفاده از آن امروزه به عنوان یکی از کلیدهای اصلی در توسعه کشورها مخصوصا کشورهای جهان سوم مطرح گردیده است. از سوی دیگر گردشگری نیز به فراخور گذشت زمان امروزه به عنوان صنعتی درآمدزا و نجات دهنده برای کشورهای مختلف در آمده است. به شکلی که درآمدهای حاصل از آن در برخی کشورها چندین برابر درآمدهای سرشار نفتی کشورهای دیگر است. لزوم توجه به گردشگری و استفاده از فناوری های نوین در جهت گسترش آن و استفاده کردن از مزایای بی شمار اقتصادی آن برای کشورها تحقیق پیرامون رابطه بین گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه گردشگری را ضروری ساخته است. اطلاعات و محتوی موجود در این مقاله از طریق جستجو در منابع اینترنتی و استفاده از پایان نامه های موجود گردآوری شده است. نتیجه گیری که در پایان این مقاله شده است به این شرح است که یکی از اساس یترین نیازهای صنعت گردشگری موجود در کشورمان در برخورد با چالش های تکنولوژیکی ورود و فعال کردن نظام های بهتر توزیع جهانی با ورود و پیاده سازی استانداردهای جدید مدیریت روال گردش اطلاعات در نظام های هتلداری و گردشگری است.