سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مولود چرم زاده – کارشناس های ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی
اسماعیل مرید –
هستی فتوتی –

چکیده:

طی دهه های اخیر پیشرفت زیادی در ICTبوجود آمده است وict به طور معنی داری به گسترش اطلاعات در سراسر جهان کمک کرده و عدم هماهنگی در اعطایICT و ظرفیت استفاده از آن موجب گسترش تبعیض دیجیتالی شده است که این تبعیض ها در مورد فقرای روستایی در کشورهای در حال توسعه که به تداوم کشاورزی به عنوان ابزار معشیتشان وابسته اند ،اثر بیشتری دارد ،با انقلاب سبز در کشاورزی ،تقاضای مربوط به فناوری کشا ورزی در حال تغییر و دگرگونی است.