سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی احمدی پور – استادیار سازمان آموزش پرورش محمود آباد
جواد محمدی – دانشگاه پیام نورمحمودآباد
علی اصغر محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
کمال الدین مهدوی – عضو علمی دانشگاه پیام نورچمستان

چکیده:

در عصر حاضر وظیفه اصلی سیستمهای سازمانی اداری مبتنی برفناوری ایجاد ارتباط موثر کاهش هزینه ها صرفه جویی درزمان افزایش رضایت مشتریان استفاده ازسیستم های اداری بدون کاغذا و… است ارتباطات ازلحاظ اطلاعات تجاری و مدیریتی اهمیتی زیادی دارد و رمز بقای سازمان و مدیریت آن و تداوم فعالیت های آن بستگی به تجهیز این سازمان به ابزارهای رقابتی عصراطلاعات و ارتباطات یعنی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات دارد رشد سریع فناوری اطلاعات دربهینه سازی مدیریت سازمانی کمک شایانی می کند مدیریت دورکاری شکلی ازمدیریت است که درآن کارمندان مدیران و ابزار درقسمت های مختلف با استفاده ازفنآوری اطلاعات یکپارچه خواهند شد دراین مقاله به نقش فناوری اطلاعات دروضعیت مطلوب مدیریت دورکاری اشاره می کند آنچه که مسلم است به کارگیری درست فناوری اطلاعات دراجرای مطلوب سازماندهی و مدیریت یک سازمان نقش بسزایی دارد و میتواند مدیریت برمنابع راتسهیل کند انجام فرایند کار را بهینه کند و دراستفاده مفید اززمان نیز به افراد یاری می رساند.