سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور سلیمانی – دانشگاه علامه طباطبائی
حمید رحیمیان – دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

این مقاله که ازنوع مقالات بررسی مروری می باشد با استفاده ازمنابع گوناگون در صدد است که به نقش فناوری اطلاعات درمدیریت استعداد بپردازد و ضمن آشنایی خواننده با مفهوم مدیریت استعداد که عمدتا شامل شناسایی اهنتخاب توسعه و نگهداری استعدادهای برتر درون سازمانی می باشد رویکردها و اهداف مدیریت استعداد را نیز معرفی کند همچنین به عوامل تاثیر گذار دردرگیری و حفظ کارمندان و عوامل موثر دربهبود این امراشاره شدها ست و راهبردهای کسب استعداد ازطریق فناوری اطلاعات مورد بررسی قرارگرفته است دربازاررقابت جهانی نقش برجسته ی فناوری اطلاعات درمدیریت موثر و کارامدتر ازطریق بهره گیری ازفناوریها و مهارتهای جدید صورت میگیرد و ارزش افرینی کسب وکار ازاین طریق ارزش سازمانی ایجاد می کند علاوه براین اشنایی با مراحل فناوری اطلاعات درمدیریت استعداد نیز مورد تاکید مقاله حاضر میب اشد. درضمن طرح توسعه ازطریق نمونه سازی فوری و درجه بندی تبیین شده و فرایندهای اجرا و نگهداری وسیستمهای بازرسی و به روز رسانی معرفی میگردند.