سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید تابلی – استادیار دانشگاه پیام نور گروه مدیریت دولتی
مریم پورجعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

امروزه در دنیای کسب و کار مدیران تشخیص میدهند که مشتریان هسته یک بازاریابی هستند و اینکه موفقیت یک شرکت وابسته به پیش بردن ارتباط موثر با آنهاست مدیریت ارتباط با مشتری فلسفه ی تجاری و قدیمی است که با گسترش و پیشرفت فناوری اطلاعات دوباره متولد شده است درنهایت م یتوان نتیجه گرفت که CRM به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در سازمان ها با ترکیب کردن فناوری اطلاعات بازاریابی و خدمات به راحتی قادر است نیازهای اطلاعاتی و ارتباطی سازمان را پوشش دهد دراین مقاله ابتدا به تبیین مفاهیم فناوری اطلاعات و مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته شده و سپس فناوریهای نو در CRM مورد بررسی قرارگرفته و درانتهانقش و جایگاه فناوری اطلاعات در CRM بیانگردیده است.