سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی اخوان صفار – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور گروه مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
حسن محمدزاده مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور گروه حسابداری

چکیده:

هدف ازاین مقاله بررسی و تحلیل فناوری های آموزش الکترونیکی است که توسط اساتید و مدرسان در دانشگاه و موسسات حسابداری استفاده می گردد بعلاوه دراین مقاله نوع فناوری مورد استفاده در آموزش الکترونیکی و زمینهکاربردی آن در میان اساتید مورد بررسی و تحلیل آماری قرارگرفته شده است این مقاله می تواند توسط میدران برای تبیین یک سیاست کاری موثر بمنظور مشارکت بیشتر استادان در بکارگیری فناوری در برنامه های تحصیلی دانشگاه ها بکارگرفته شود.