سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اصغر وجدانی نوذر – اداره کل مدیریت بحران استانداری همدان
علیمردان طالبی –

چکیده:

کشور ایران به لحاظ موقعیت خاص زمین شناختی جغرافیایی و اقلیمی خود همواره درمعرض خطروقوع انواع رویدادهای طبیعی همچون زلزله سیل و خشکسالی بوده که هراز گاهی شاهد وقوع یکی از این رویدادها دربرخی نقاط کشور هستیم با نگاهی گذرا به پیشینه آمار مربوط به خسارت کالبدی و تلفات جانی به وسیله رخداد انواع سوانح طبیعی مخرب و ویرانگر دردنیا این واقعیت وجود داد که سوانح طبیعی درگذشته تلفات جانی و خسارت کالبدی و اقتصادی زیادی به کشور ما وارد نموده که ایران از نظر آمار وقوع سوانح طبیعی درمقام چهارم اسیا و ششم جهان قرار داده است مطابق آمار وقوع و مشاهدات زمین لرزه سیل و خشکسالی بهعنوان بارزترین سوانح طبیعی شناخهت شده درکشور ما مطرح می باشند که دراین میان متاسفانه میزان مرگ و میر ناشی از زمین لرزه درکشور به تنهایی ۱۷ درصد از کل تلفات این سانحه درجهان بوده است بطوریکه در۱۰۰ سال اخیر بیش از یکصدوپنجاه هزارنفر از هموطنان ما به خاطر عدم برنامه ریزی و مدیریت پیش از سانحه جان خود را از دست داده اند دراین مقاله سعی بران است که کاربردها و توانایی GIS,RS,GPS را درمدیریت انواع سوانح به ویژه سوانح طبیعی و همچنین ارایه سریعتر و بهتر خدمات به افراد آسیب دیده را نشان دهیم