سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد عدالت – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

چکیده:

انقلاب اطلاعات به پیشرفتهای فناوری می بالد؛ اما نیروی پیشروی خود را از فاکتورهای غیر فنی، از جمله فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی می گیرد هر گاه افراد، سازمانها و ملتها بخواهند از قابلیتهای فن آوری اطلاعات کاملاً بهره مند شوند می بایست تحولات فرهنگی و اجتماعی بزرگی بوجود آید. اطلاعات با انجام فعالیتهای تحقیقاتی وعملکردی بدست می آید وز مانی ارزشمند است که به دانش تبدیل شد ه و بتواند مبنای تولید ارزش افزوده قرار گیرد این مقاله با مروری بر مفاهیم زنجیره تامین و نقش مدیریت در آن و مطرح کردن چالشها و موانع موجود در این زنجیره، کاربردهای فناوری اطلاعات و ابزارهایی که بوسیله این فناوری در زنجیره تامین به خدمت گرفته می شوند تا سبب ساز یک مزیت رقابتی در زنجیره تامین شوند را مورد بررسی قرار داده و سپس با ارائه مدلی مناسب در زمجیره تامین با مورد کاوی فروشگاه های زنجیره ای که می توانند بعنوان یکی از مهمترین بسترهای زنجیره تامین مطرح شوند، جایگاه فناوری اطلاعات را در مدیریت زنجیره تامین مشخص خواهد کرد.