سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین باصر – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ساره ناجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه صنعتی استانبول
مهسا صفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه صنعتی استانبول

چکیده:

دراین مطالعه نقش فناوریهای اطلاعات در مدیریت بحران حوادث در شهر تهران مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور نقش فناوریهای موجود که به هنگام حوادث در کاهش تلفات می توانند موثر واقع شوند بررسی شده است جهت بررسی این فناوریها از روش گردآوری اطلاعات میدانی استفاده شده است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است پس از جمع آوری اطلاعات به تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و استنباطی پرداخته شده و د رنهایت نتایج حاصل ارایه شده است.