سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جعفر برومند پیروز – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

وجود مقادر آهن د رآبهای طبیعی از نیازهای ضروری موجودات زنده مخصوصا انسانها می باشد به همین دلیل اندازه گیری مقدار آهن در آبها ضروری است با توجهبه غلظت کم آهن موجود در آبها نیاز به تکنیکهای حساس اندازه گیری میباشد از آنجایی که آهن به شکلهای اکسیداسیون متفاوت در طبیعت می تواند وجود داشته باشد با به کارگیری تکنیکهای حساس به اشکال متفاوت اکسیداسیونی آهن دراین زمینه می تواند مفید به واقع باشد دراین تحقیق جهت آشکارسازی آهن از دستگاه جذب اتمی استفاده شده است.