سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عزیز همایونی راد – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
پروین دهقان – دانشجوی دکتری تخصصی علوم تغذیه
لاله پیاهو – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه

چکیده:

بیماریهای قلبی و عروقی اولین علت مرگ در ایران و دنیا هستند دانهکاکائو به عنوان یک منبع غنی از فلاوانول ها و اسیدهای چرب استئاریک و اولئیک بیماریهای قلبی و عروقی را کاهش میدهد به منظور شناسایی مکانیسم ها مطالعات اپیدمیولوژیک کارازمایی های بالینی و مقالات مروری ثبت شده دربانکهای اطلاعاتی MEDLINE Elesevire و … مورد مطالعه قرارگرفت ترکیبات دانه کاکائو بویژه فلاونوئید ها با ایجاد اثرات متابولیکی و تعدیل سیتوکین ها افزایش ظرفیت انتی اکسیدانی پلاسما بهبود عملکرد انسولینی و عملکرد آندوتلیال کاهش فشار خون و مهار تجمع پلاکتی اثر حفاظتی خود را اعمال می نمایند البته ایجاد این اثرات وابسته به مقدار فلاونوئید است مقدار فلاونوئید ها درشکلات به منشا دانه کاکائو پروسه تولید و فرمولاسیون شکلات وابسته است. شکلات سیاه اثر بیشتری درپیشگیری از بیماریهای مزمن دارد.