سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان
افشین نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان
سمیه علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان
سیده منیره حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان

چکیده:

امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در اشکال گوناکون آن دیگر قابل تصور نیست . شهر ها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تضمین بکنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متاثراز سیسنم های طبیعی ندارند. در این میان فضاهای سبز شهری بعنوان جزء ضروری و لاینفک پیکره یگانه شهرها در متابویلسم آنها نقش اساسی را دارا می باشند که v کمبود آنها می تواند اختلالات جدی در حیات شهرها بوجود آورد . از اهداف مقاله ارزیابی کیفی وتدوین نقش فضای سبز در بهبود زندگی شهروندان و ایجاد آرامش خاطر در آنهاست. روش پژوهش از نوع کتابخانه ای و اسنادی است.نتایج پژوهش نشان می دهد که فضاهای سبز شهری دارای بازدهی اجتماعی و اکولوژیکی هستند که مهم ترین اثر فضای سبز در شهرها، کارکردهای محیط زیستی، یا بازدهی اکولوژیکی آن هاست که شهرها را برای زیستن مساعد می سازد و با آثار مخرب گسترش صنعت و حمل ونقل مقابله می کند و موجب ارتقای کیفی زندگی شهروندان می شود. اهمیت فضاهای سبزشهری تابدان حداست که امروزه وجوداین کاربری به عنوان یکی ازشاخصهای توسعه یافتگی جوامع به حساب می آید.