سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش پسران – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه معماری، تهران،
سها پورمحمد – دانشجوی دکتری- دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، گروه مع

چکیده:

شهر بی خاطره شهر بی هویت است. وقایع در شهر خاطرات را می سازند و خاطرات زندگی می آفرینند، فضاهای خاطره سازی که قبلا در شهرهای ما وجود داشته اند به دست فراموشی سپرده شده (مانند : میدان های شهری و میدانچه ها در محلات) و یا تنزل کیفیت یافته اند( مانند خیابان ها، کوچه ها و گذرهای پیاده )، از این رو با کاهش بسترهای مناسب برای رویداد وقایع شهری و تعاملات اجتماعی، از هیجانات تعلق زای شهروندان به محیط کاسته شده و شهر ها جز بستری برای رفت و آمدهای مکرر نیستند. از این رو بر مبنای این فرض که بتوان با طراحی فضای باز شهری وکیفیت بخشی به آنها به ایجاد و ثبت خاطره جمعی و خلق احساس تعلق به شهر کمک کرد، پژوهش حاضر با بررسی متون موجود، به شاخص یابی فضای خاطره انگیز شهری می پردازد، و در پایان با بررسی این شاخص ها در فضای باز شهری وجود آنها را در راستای خلق شهری خاطره ساز و ایجاد احساس تعلق به مکان ضروری می شمارد و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه می دهد