سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن احمدی – دکتری شهرسازی- رشت، دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان، گروه شهرسازی
محمدرضا شیخ کاظم – دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه بین ا

چکیده:

فضاهای باز شهری یکی از مهم ترین پتانسیل های موجود در داخل بافت کالبدی شهرها می باشند که از پتانسیل اسکان موقت جمعیت آسیب دیده پس از بروز بحران برخورداراست. ویژگی هایی چون توزیع نسبتاً مناسب در سطوح سلسله مراتبی شهرها، شناخته شده بودن میان شهروندان، برخورداری از فضاهای روباز و سرپوشیده پناهگاهی در درون خود و… از جمله این پتانسیل ها محسوب می گردند. در کشورهای در حال توسعه که زیرساخت های مناسب جهت اسکان موقت جمعیت آسیب دیده مانند پناهگاه های مجهز عمومی و خصوصی هنوز به طور کامل شکل نگرفته است توجه و تقویت این کاربری ها به عنوان فضاهای باز شهری یکی از مهم ترین اقدامات در جهت کاهش آسیب پذیری انسانی که خود از مهم ترین اهداف پدافند غیرعامل است می تواند مورد توجه قرار گیرد.