سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ئاکو ویسی – کارشناس ارشد مرمت، مدرس دانشگاه و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آ
النا زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

در توسعه پایدار کشورها فرهنگ و میراث فرهنگی نقش مهمی دارند. میراث فرهنگی در قالب بناهای تاریخی که ازگذشتگان ما به جا مانده اند نه تنها هویت هر کشور را شکل میدهند بلکه الگویی برای تمام نسل ها هستند که حفظ آنها واجب است. امروزه دیده میشود نه تنها جوانان با این آثار بیگانه هستند بلکه به جای حفظ آنها با بی رحمی پیکرشان را مجروح می کنند و یادگاری می نویسند. بنایی که صدها سال در برابر انواع بلاهای طبیعی جان سالم به در برده در عصر ما به دست انسان در شرف تخریب است. شاید مناسب ترین راهکار در این زمینه توسل به رویکردتوسعه ی پایدار شهری و تدوین دستور کار ملی است که زمینه ی آن تا حدودی فراهم شده است. در این مقاله پیوند و تعامل میان ارزشهای تاریخی و فرهنگی با توسعه ی کالبدی- فضایی و بسط آن به یکی از محورهای توسعه پایدار مورد بررسی قرار می گیرد