سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ابوذر روغنی – کارشناس صنایع ایمنی صنعتی

چکیده:

امروزه دراکثرشهرها و صنایع مختلف همه روزه شاهد حوادث تلخ و مرگباری هستیم کهدراغلب موارد عامل اصلی و شروع کننده یک رفتار غیرایمن و بعضا شرایط غیرایمن می باشد که بمنظور پیشگیری از بروز آنها نیازمند بکارگیری تجهیزات گران قیمت و با اتخاذ تدابیر سخت گیرانه نیستیم بطور مثال آتش سوزیهای ویران کننده تصادفات رانندگی سقوط از ارتفاع گاز گرفتگی و مواد مشابه از انواع حوادثی هستند که همه روزه درشهرها و صنایع مختلف کشور درحال تکرارند درحالیکه تنها با اجرای آموزشهای صحیح ایمنی و ایجاد یک فرهنگ مناسب ایمنی میتوان ازوقوع حوادث دلخراش صنعتی شهری و … جلوگیری کرد مهمترین اصل ایمنی آموزش می باشد که درزمینه کاری و فرهنگ هرفرد مورد نیاز است آموزش تاثیر بسزایی دررشد و ترویج فرهنگ ایمنی دارد به گونه ای که کاهش حوادث بیماریها و … را بدنبال خواهد داشت