سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فاطمه افشارمقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

محیط ساخته شده یک کانال ارتباطی غیرکلامی است تجربیات فراوان درموردا لگوهای مختلف فرهنگی نشان دهنده آن است که همواره رشته های اصلی یک فرهنگ درتمامی کالبد یک جامعه به هم تنیده می شود هرچیزی از یک اداره گرفته تا یک شهرک و شهر مبین فرهنگ مردمی است که آن را به وجود آورده اند با این نگاه سیما و منظر شهری بارزترین تجلی گاه فرهنگ و تمدن هرجامعه به شمار می آیند بنابراین اصولا شهری زنده است که تجربه ها و انباشت های فرهنگی و اجتماعی ساکنانش درآن موقعیت ها ومکانهایی برای تجلی یابند حال با توجهب هتوضیحات فوق با نگاهی به شرایط مروز شهرهای کشورمان به این واقعیت اذعان خواهیم داشت که آنچه که امروز ه درمحله ها و شهرهای ما رخ مینماید نوعی عدول از ارزش های غنی فرهنگی و کهن ساکنان این سرزمین است نابسامانی های موجود درسیما ومنظر معاصرشهرهای ما نشات گرفته از عدم توجه به این نظام های اجتماعی و فرهنگی است که رهایی از آنها برنامه ریزی دقیق و بلندمدتی را می طلبد.