سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی ایثار و شهادت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسماعیل استاد محمد – رئیس گروه مالیاتی لیسانس مدیریت بازرگانی
قادر فرهودی – مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران

چکیده:

آثار مخرب فساد اداری و تضادآن با منافع عمومی به شکلهای اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثربخشی باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد درجوامع مختلف شدها ست براساس گزارش سازمان جهانی شفافیت ایران از نظر مفاسد اداری بین ۱۳۳ کشور در رتبه ۷۹ قرار دارد تخلفات اداری از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری با چالش و مشکل روبرو می کند در زمینه مبارزه با فساد اداری صاحبنظران سازمانی معتقد به رویکردهایی هستند که هدف آن بیشتر بر پیشگیری از بروز چنین پدیده ای باشد تا این که بخواهد از طریق اعمال مجازات برکارکنان خاطی با چنین پدیده گسترده ای مبارزه کند رویکرد اساسی که این نوشتار بر آن تاکید دارد این است که به جای اتکا به رویه های مبتنی بر تنبیه بعد از ارتکاب تخلف به ایجاد و راه اندازی یک سیستم پیشگیری از فساد که هسته مرکزی آن فرهنگسازی درجامعه و توسعه فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی است کمک نماید.