سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر فایدئی – عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

یکی از مؤثّرترین راه های فقرزدایی و برقراری عدالت اقتصادی و توسعه و پیشرفت اقتصادی جامعه، راه انفاق فی سبیل الله است. نوشتار حاضر، بر آن است که نقش و کارکرد انفاق های مستحب و صدقات و امور خیریه را در فقرزدایی وبرقراری عدالت و پیشرفت اقتصاد اسلامی، بر اساس آموزه های قرآنی و احادیث و روایات تبیین نماید. محور موضوعات مورد بحث در آن عبارت از انفاق، فقرزدایی و پیشرفت اقتصادی است.این پژوهش به روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی به سامان رسیده است. پس از گردآوری منابع، به روش کتابخانه ای، موضوعات مورد نظر مطالعه و بررسی شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، آیات و روایات، آثارمکتوب و مقالات در مورد انفاق و رابطه ی آن با برقراری عدالت اقتصادی است و امید است که از آن بهره ای حاصل آید