سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلی ایرانمنش – کارشناس ارشد معماری عضو هیات علمی آموذشکده فنی و حرفه ای سما کرمان

چکیده:

افزایش جمعیت جهان توجه به تامین شرایط اسایش برای زندگی انسان و وابستگی به انرژی های تجدید ناپذیر از یک سو کاهش منابع سوختهای فسیلی را سبب می شود و از سوی دیگر الودگیهای جبران ناپذیر محیط زیست را به همراه دارد : اسیبهایی که با صرف هزینه های گزاف نیز جبران نخواهد شد. ضمن انکه هزینه های تامین منابع تولید انرژیهای ساختمان د ر طول دوران استفاده و بهره برداری از آن را برمصرف کنندگان تحمیل م ی کند معماری در مراحل مختلف خصوصا در طراحی ساختمان با بکارگیری ابزارهای لازم و توجه به شرایط بهره برداری بنا می تواند نیاز به استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر را کاهش دهد و برکیفیت زیست انسان بیفزاید یکی از راهکارهای طراحی در نیل به هدف فوق شکل و فرم بنا است که توجه به این مقوله علاوه بر احداث بناهای زیبا و متناسب با معماری روز و فرهنگ و نیاز کاربران و ایجاد فضاهای مناسب باعث کاهش هزینه های ناشی از تامین انرژی و نیز حفاظت از محیط زیست با کم نمودن مصرف سوختهای فسیلی و کمک به اهداف معماری پایدار را باعث می شود.