مقاله نقش فرشتگان در تدبیر جهان در قرآن و عهدین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در ادیان و عرفان (مقالات بررسی ها) از صفحه ۱۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: نقش فرشتگان در تدبیر جهان در قرآن و عهدین
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تدبیر
مقاله عهدین
مقاله قرآن
مقاله فرشتگان
مقاله مهیمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدحسام الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرآن فرشتگان را تدبیرگر نظام عالم و مظهر توحید افعالی و دارای افعال گوناگون و واسطه فیض پروردگار معرفی می کند. اما عهدین در مواردی مشترک با قرآن و در مواردی به گونه ای متضاد و متفاوت با یکدیگر به این امر پرداخته اند به گونه ای که شناخت درستی از فرشتگان ارائه نمی شود. و ازین رو، پژوهشگر کوشیده است با رویکردی تطبیقی، از بعد لغوی و تفسیری این مساله را بررسی نموده و پس از طرح دیدگاه های اندیشوران مسلمان و مسیحی و یهودی، با شاخصه هائی همچون: جامعیت، احاطه و گستردگی معارف، شفافیت، غنا، استحکام مطالب و ظرفیت جاودانگی، نقش فرشتگان در تدبیر جهان را در قرآن و عهدین تبیین کند تا دینداران را در ساختن جامعه برتر دینی، اخلاقی و انسانی، یاری رساند.