سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سکینه شکاری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمود صادقیان – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
شیوا باغبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی

چکیده:

توده گرانیتوئیدی دره باغ درشمال غرب الیگودرز و در پهنه ساختاری سنندج سیرجان واقع شده است این توده در بین سنگهای دگرگونی ناحیه ای درجه پایین تا متوسط به سن ژوراسیک و با طیف ترکیبی اسلیت، فیلیت و شیست جایگزین شده است بر اساس مطالعات صحرایی و میکروسکپی توده گرانیتوئیدی دره باغ دارای ترکیب سنگ شناسی متشکل از گرانودیوریت گرانیت، لوکوگرانیت، آپلیت و پگماتیت تورمالین دار می باشد گرانودیوریت ها سازنده اصلی این توده هستند گرانیت ها بصورت دایک و آپوفیز گرانودیوریت ها را قطع می کنند و از آنها جوانتر می باشند براساس شواهدذکر شده ماگمای گرانودیوریتی تفریق یافته و به یک ماگمای گرانیتی تحول پیدا کرده است ورد مراحل تفریقی پیشرفته تر ماگماهای گرانیتی به ماگماهای بسیارغنی از سیلیس و سرشار از بور تبدیل گردیده اند و در نتیجه لوکوگرانیت های تورمالین دار تا سرشار از تورمالین تشکیل شده است.