سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم ایلانلو – عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
مژگان سلگی – کارشناس ارشد جغرافیا –گرایش ژئومرفولوژی , گروه جغرافیا, دانشگاه آزاد و

چکیده:

فرسایش خاک از جمله فرآیندهای است که منابع آب و خاک کشور را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تهدید می کند. این پژوهش باهدف شناسایی خصوصیات ژئومرفولوژی، مطالعه پایداری اشکال ژئومرفولوژی در برابر عامل هیدرومورفیک، شناسایی فاکتورهای مؤثردر فرسایش و برآورد مقدار فرسایش در حوضه آبریز گاماسیاب یکی از زیرحوضه های رودخانه کرخه صورت گرفته است. به این منظور در ابتدا به مطالعه وتجزیه وتحلیل عناصر محیطی پرداخته شد و سپس محیط های حساس به فرسایش با استفاده از نقشه های توپوگرافی ۱/۵۰۰۰۰ و۱/۲۵۰۰۰۰ و تفسیر عکس های هوایی به مقیاسهای ۱:۵۰۰۰۰ مربوط به سال های ۱۳۳۶ و ۱۳۸۲ به بعد در سطح حوضه شناسایی شدند. در نهایت نقشه حساسیت اراضی به فرسایش برای منطقه مورد مطالعه تهیه گردید. نتایج نشان می دهد که حوضه آبریز گاماسیاب به مقدار زیادی در معرض فرسایش با حساسیت بالا قرار دارد