سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS – دانشگاه شهید چمران اهواز
کاظم رنگزن – دکترای دورسنجی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
عظیم صابری – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

امروزه با توجه به افزایش روزافزون حجم داده های علمی، نیاز به پیاد هسازی سیستم های به اشتراک گذاری داده های علمی برای پژوهشگران بیش از پیش مسجل شده است. زیرا داده های منزوی به ندرت بیش از یکبار در تولید اطلاعات مورد استفاده قرار م یگیرند. در این زمینه در ده سال گذشته پورتال ها و سامانه های به اشتراک گذاری داده های علمی گسترش قابل توجهی داشته اند. فراداده ها و چهارچوب های فراداده در چنین سیستم هایی نقش کلیدی را بازی کرده و در واقع کلید اخذ و استفاده ی بلندمدت داده های علمی می باشند. در پژوهش پیش رو، سامان هی پایگاه داده ی طیفی زمین-مرجع اهواز به عنوان مطالعه ای موردی از کاربرد چهارچوبی جامع برای فراداده های مرتبط با داده های علوم زمین انتخاب شده است. سامانه ی مذکور مدیریت داد ههای حاصل از طیف سنجی میدانی را با استفاده از چهارچوب های فراداده، سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت وب و پایگاه داده بر عهده دارد. در این پژوهش اهمیت فراداده و نکاتی که در طراحی چهارچوب فراداده بایستی مد نظر قرار داده شود مورد بحث قرار م یگیرد.