سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فروغ عباساقی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدرضا موسوی حرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
اسداله محبوبی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین محمودی قرائی –

چکیده:

سازند سروک یکی از مخازن گروه بنگستان در جنوب غرب ایران در ناحیه فروافتادگی دزفول از کمربند چین خورده زاگرس می باشد که با دو رخساره کم عمق و عمیق مشخص شده است. هدف از این مطالعه، شناسایی انواع فرآیندهای دیاژنتیکی، تفسیرتوالی پاراژننتیکی و تاثیر آن بر میزان تخلخل موجود در سازند سروک است. به همین منظور ۱۶۱ مقطع میکروسکوپی از خرده های حفاری سازند سروک در چاه شماره ۸۴ میدان کوپال مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به مطالعات صورت گرفتهمشخص شد که عوامل دیاژنزی موثر یر میزان تخلخل سازند سروک توسط رخساره ها کنترل شده اند. در رخساره های دانه پشتیبانسدهای کربناته به علت تاثیر انحلال شاهد افزایش تخلخل هستیم، در حالی که در رخساره های گل پشتیبان بخش های عمیق دریای باز به دلیل دانه ریز بودن و عدم تاثیر فرآیندهای دیاژنزی تخلخل کمتری دارند