سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عاطفه رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
فاطمه مدرسی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

غلات می توانند به عنوان یک سوبسترای قابل تخمیر برای رشد میکروارگانیسم های پروبیوتیک مانند بیفیدیوباکتریوم و لاکتوباسیلوس های مشتق شده از انسان عمل کنند و به عنوان منبع کربوهیدرات های غیرقابل هضم باعث گسترش اثرات مختلف شده و به دلیل تحریک پروبیوتیک های موجود در روده بزرگ نقش پریبیوتیکی دارند ترکیبات پریبیوتیکی غلات با اثر برروی فلور فیزیولوژیکی میکروبی روده ی بزرگ سبب تسهیل دفع مدفوع می گردند ترکیبات غلات مانند نشاسته می توانند به عنوان پوششی برای پروبیوتیک ها استفاده شده و سبب افزایش مقاومت آنها درطول انباردداری و افزایش دوام آنها درطی عبور از دستگاه گوارش شوند پروتئین ها فیبرهای محلول در اب فلاونویید ها و فیتواسترول های موجود در غلات سبب کاهش کلسترول خون شده و از این نظر نیز نقش عملگری دارند.