سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم توکلی – کارشناس ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان و عضو باشگاه پ

چکیده:

فرآیند جهانی شدن که از وجوه مشخصه قرن حاضر است تاثیر عمیقی بر حیطه های مختلف زندگی در دنیای معاصر گذاشته است. اصطلاح جهانی شدن را برای توصیف روندی به کار می برند که اقتصاد و جریان های سیاسی و فرهنگی جهانی به سرعت مناطق مختلف کره زمین را زیر نفوذ خود قرار می دهند و به خلق یک غذا و تغذیه یکی از » جهانی شدن سرنوشت « بازار جهانی نوین، سازمان های سیاسی فراملی جدید و فرهنگ جهانی تازه می پردازند. در مسیر پرپیچ و خم دغدغه هایی است که صاحب نظران و متخصصان را به تفکر و تفحص واداشته است. باوجود تنگناهای اقتصادی و رشد جمعیت، بهبود قابل توجهی به دست آمده است به عبارتی سرعت مرگ و میر کاهش یافته و امید زندگی افزایش یافته است.به طور کلی رژیم های غذایی که دارای کربوهیدارت و فیبر بالایی هستند جای خود را به غذاهای متنوع با میزان چربی بالا، چربی های اشباع شده و قند داده اند. این تغییرات در ساختار رژیم غذایی، در کنار تغییرات جمعیتی، با کاهش زاد و ولد همراه بوده است. این مقاله با بررسی تنگنا های اقتصادی و تغذیه ای به بررسی یک گذار اپیدمیولوژیکی تحت عنوان تغییرات الگوی بیماری ها پرداخته است. طی این گذار مشخص می شود که چگونه گروه اول یعنی بیماری های ناشی از فقر جای خود را به گروه دوم یعنی بیماری های ناشی از فراوانی داده اند. همچنین نقش غذاهای تراریخته در گذر از تنگناهای اقتصادی و تغذیه ای قرن حاضر مورد توجه قرار گرفته است