مقاله نقش عوامل موثر در ایجاد انگیزش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۲۱۵ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: نقش عوامل موثر در ایجاد انگیزش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق و مزایا
مقاله امکانات رفاهی
مقاله آموزش
مقاله مقام و منزلت اجتماعی
مقاله آگاهی از نتایج فعالیت ها
مقاله انگیزش اعضای هیات علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داداش زاده اصل محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کوثری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انگیزش یکی از ابزارهای مهم در القای افراد برای تولید نتیجه موثر و کارآمد و خلق محیط کاری مثبت و اجرای موفقیت آمیز برنامه های پیش بینی شده است.اعضای هیات علمی بدنه اصلی هر دانشگاه را تشکیل می دهند و مسلما در سیستم، از برنامه ها، فعالیت ها و تجهیزات و مواد، اهمیت بیشتری دارد. دانشگاه به اساتید با انگیزه، به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارند تا در آموزش دانشجویان جامعه موثر واقع شوند. شناخت عوامل موثر در ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیات علمی از ضرورت هایی است که می تواند در افزایش بهره وری و رضایت شغلی و برنامه ریزی موفق در ایجاد محیطی پرشور و مفید در دانشگاه کمک کننده باشد.هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش عوامل موثر در ایجاد انگیزش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا می باشد.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. نتیجه تحقیق نشان داد همه عوامل بر انگیزش اعضای هیات علمی موثرند و همه فرضیه ها تایید شد.