سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد مشیری – مدیرگروه کیفی آب و فاضلاب استان تهران
مهتاب باغبان – رئیس گروه کنترل کیفی آب

چکیده:

امروزه معمول ترین روش گندزدایی آب درجهان کلرزنی می باشد فرایندکلرزنی علاوه برغیرفعالسازی عوامل بیماریزا ماده کلر با مواد آلی طبیعی موجود در آبواکنش داده و منجر به تشکیل محصولات جانبی کلرینه مانند کلرواستیک اسیدها می شود دراین تحقیق عوامل موثر برتشکیل کلرواستیک اسیدها از طریق انجام واکنش کلریناسیون پروپانون بررسی شده است فاکتورهای مورد مطالعه شامل غلظت مواد آلی دوز کلر و PH نمونه ها بودند نتایج آزمون نشان داد که این عوامل برنوع و مقدار تشکیل کلرواستیک اسیدها به صورت معنی داری تاثیر گذار هستند افزایش غلظت پروپانون و دوز کلر سبب افزایش تشکیل هرسه گونه کلرواستیک اسیدها خصوصا دی کلرواستیک اسید می شود درحالیکه کاهش مقدار PH سبب افزایش غلظت کلرواستیک اسید ها شد شناسایی و اندازه گیری کلرواستیک اسیدها با دستگاه گازکروماتوگراف مجهز به دتکتور جذب الکترونی و مطابق روش ۵۵۲/۲ سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا و اندازه گیری مواد آلی با دستگاه TOC مترومطابق روش ۵۳۱۰ استاندارد متد انجام شد همچنین به منظور بررسی عوامل موثر برتشکیل کلرواستیک اسید ها که در اثر کلریناسیون مواد آلی در منابع ابهای سطحی ایجادمی شود از آبان ماه ۸۹ تا خرداد ۹۰ از آب رودخانه کرج آب کلرینه آبگیر بیقان آب ورودی و خروجی تصفیه خانه جلالیه نمونه برداری شد.