سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کریم علی محمدی – استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان- گروه قرآن و حدیث
رقیه حیدرنژاد – کارشناس ارشد دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.

چکیده:

مشاهده میشود که نوع پیشرفت انسانها، با وجود امکانات همسان، با یکدیگر مختلف است. به این صورت که،شخصی با عمر کوتاه خود، خدمات ارزندهای به جامعه ارائه میدهد و در زمینههای مختلف- با انجام تحقیقات علمی-گره از کارهای بزرگ میگشاید و از مجهولات جامعه میکاهد، در حالی که دیگری نمیتواند چنین کند. در مورد رزق و روزی نیز این امر به روشنی دیده می شود که برخی افراد با درآمدهای اندک، پیشرفت زیادی در زندگی خود دارند،ولی عده ای با سرمایههای فراوان، اظهار میکنند که در زندگی شان پیشرفت حاصل نمی کنند. رشد مادی همگام با رشد معنوی بشر و همراه با حرکت در مسیر تکاملی، شایسته مقام انسان است که در تعالیم دینی به آن اشاره شده است. قرآنکریم رسیدن به توسعه اقتصادی را، هدف اصلی در زندگی انسان ها مطرح نمی کند، بلکه به عنوان وسیله ای برای اهداف متعالی خلقت انسان بیان می کند. این جاست که انسان با بصیرت کافی، به این نکته میرسد که عوامل توسعه و پیشرفت در این جهان فقط محدود به مادیات و امور حسی نیست؛ بلکه در پس این مادیات، امور معنوی سهم بسزایی در ایجادتوسعه در زندگی انسان ها دارند. قرآن کریم از دیدگاه وحیانی و الهی خود، عوامل مادی و معنوی اقتصادی را در آیات نورانی خود بیان کرده است. نویسنده در این مقاله بر آن است تا به بررسی عوامل معنوی مثل: تقوا، انفاق، توکل، میانهروی، اطعام فقرا و… و نقش آن ها در پیشرفت و توسعه ی اقتصادی بپردازد. امید است مورد استفاده خوانندگان محترم قرار گیرد.