سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منوچهر چیت‌سازان – استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید ترک قشقایی نژاد – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش عوامل ساختاری (به ویژه شکستگی‌ها) و توپوگرافی در ظهور چشمه‌های تاقدیس بیرک می‌باشد. جهت انجام این تحقیق ابتدا مطالعه زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ساختاری شامل چین خوردگی‌ها، گسل‌ها و شکستگی‌ها انجام شد. برای بررسی و تعیین ارتباط شکستگی‌ها با محل ظهور چشمه‌ها پارامترهایی همچون تراکم شکستگی‌ها، فاصله از شکستگی‌ها و جهت غالب آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از سنجش از دور جهت استخراج شکستگی‌ها استفاده شد. در این راستا از نرم‌افزارهای ENVIL4 و ERMAPPER جهت اعمال فیلترهای High Pass و Directional بر روی تصویر ماهواره لندست TM، و همچنین از GIS نیز کمک گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد که محل ظهور اغلب چشمه‌ها در فواصل ۰ تا ۱۰۰ متری از شکستگی‌ها قرار دارد. همچنین تراکم شکستگی‌ها با محل ظهور چشمه‌ها منطبق می‌باشد. دامنه گسترش بیشتر چشمه‌ها در ارتفاع ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ متری می‌باشد.