سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یاسر حاتم زاده – دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه
علی خدایی – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

استفاده کنندگان از موتورسیکلت، همواره یکی از آسیب پذیرترین کاربران راهها می باشند. براساس آمار موجود، سهم کاربران موتورسیکلت از کل تلفات سوانح جاده ای در ایران سهمی قابل توجه می باشد. سهم مذکور در راههای استان گیلان از میانگین کشور بیشتر بوده و بطور متوسط طی سالهای گذشته، بیش از ۳۰ درصد از کل تلفات را تشکیل می دهد. وجود عوامل مختلف و خصوصیات اجتماعی و اقتصادی ویژه، استان گیلان را به لحاظ تلفات از نوع برخورد وسیله نقلیه با موتورسیکلت، در رتبه نخست کشور قرار داده است. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل های رگرسیون لاجستیک، تلفات ناشی از تصادفات موتورسیکلت در استان گیلان در مقایسه با تلفات سایر وسایل نقلیه، مدل سازی شده و رابطه هر یک از متغیرها با احتمال فوت افراد، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. متغیرهای بررسی شده شامل مشخصات فرد متوفی، مشخصات محل حادثه و نحوه وقوع تصادف، مشخصات محیطی و غیره می باشد. تشریح نتایج بدست آمده و برخی راهکارها و اقدامات پیشنهادی جهت افزایش ایمنی کاربران موتورسیکلت، در مقاله ارائه گردیده است.