سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی تقوایی شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاداسل
نورالدین دلایی میلان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیاو برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

دولتها در گذشته و حال بر اساس منافع خود دست به تغییرات عمده ای در زمینه تقسیمات کشوری خود زدهاند. در سطح جهان ازجمله این کشورها اسپانیا می باشد، که بر اساس عامل سیاست در رابطه با ایالت باسک همچنان با مشکل مواجه است. در ایران نیز این امر به طور مکرر در طول تاریخ رخ داده است. نمونه آن تغییر پایتخت در دوره های تاریخی می باشد. استان قزوین در سال ۱۳۷۳ از استان زنجان جدا شد و در سال ۱۳۷۶ با تصویب مجلس به یک استان مستقل تبدیل شد. به طبع آن، تغییرات عمده ای در بخش ها و تقسیمات استان تازه تاسیس قزوین به وجود آمد. بخش رودبار الموت از جمله بخش هایی است که در طول سال های ۱۳۷۹-۱۳۱۶ دچار تغییرات عمده ای شده است. این مقاله سعی دارد به بررسی نقش عوامل سیاسی و اثر آن در تقسیمات بخش رودبار الموت می پردازد. روش تحقیق تحلیلی – توصیفی و گرداوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است.