سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرضیه دارائی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرشته عرب – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بهروز مختاری – کارشناس جغرافیا
علی ریکی –

چکیده:

طی سالهای گذشته شاهد بودیم که درارتباط با امنیت مرزها بیشتر روی عواملی مثل انسداد مرزها و تجهیز نیروهای مرزبانی تاکید شده است دراین میان به مولفه های غیرامنیتی مثل مسائل اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی توجهی نشده است درحال حاضر درشهرهای مرزی بیشترین آمار بیکاری وجود دارد و ازطرف دیگر بیشترین آمار جمعیت کیفری در بحث قاچاق کالا و مواد مخدر نیز به این مناطق تعلق دارد بنابراین باید این مسائل را درارتباط با هم مورد تحلیل قرابدهیم تا به دلایل ناامنی مناطق مرزی پی ببریم استان س وب با داشتن ۱۲۵۰ کیلومتر مرزخشکی و ۳۱۰ کیلومتر مرز ابی درچابهار با دوکشور ناامن و بی ثبات افغانستان و پاکستان از نقاط حساس و استراتژیک کشور به شمار می آید طبیعت منزوی و غیرحاصلخیز مناطق مرزی پیوسته به دلیل نبود رفاه و انگیزه لازم برای زندگی زمینه ساز مشکلات امنیتی بوده است درواقع فقدان اشتغال نازل بودن درآمد دسترسی به نیازهای اولیه عمده ترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی مناطق مرزی است.