سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یزدان سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری- دانشکده هر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی –

چکیده:

پایداری در معماری یکی از مسائل مهم دهه ی اخیر محسوب گردیده و این مقوله همواره با انرژی ، اقلیم و اکولوژی اجین بوده است، یکی از زیر شاخه های معماری پایدار،معماری همساز با اقلیم است ه در ان مدیریت انرژی از مهمترین رویکرد ها می باشد، بحث انرژی به عنوان مسئله ای که تمام نگرانی های اینده را به خود اختصاص داده است، یکی از موضوعاتی است که در گذشته، معماری بومی و سنتی ایران قادر بوده است تا به خوبی این بحران را حل نموده و با عناصری شاخص، ان را مدیریت نماید که این نع مدیریت با بهره گیری هوشمندانه از انرژی های طبیعی صورت پذیرفته بود. پژوهش حاضر در نظر دارد نقش بادگیر را در مدیریت و استفاده از انرژی طبیعی باد در معماری بومی و سنتی ایران بررسی نماید. این تحقیق که حاصل مشاهدات عینی م وطالعات کتابخانه ای است به صورت تحلیلی- توصیفی به تشریح این موضوع می پردازد،نتایج ان بنیادی است و از نظر فرایند اجرا ، پزوهش کیفی می باشد که نهایتا در صدد شناخت زوایای پنهان یک عنصر معماری (بادگیر) در بحث معماری همساز با اقلیم و مدیریت انرژی در معماری بومی-سنتی ایران خواهد بود.