سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی قربان موحد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
حسن بالاگر – رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

معماران در زمان های گذشته براثرتجربه اثرات بادوآفتاب و باران را برمساکن و بناها میدانستند و روشهای جالبی نیز برای کاهش اثرات نامطلوب این عوامل ارایه داده اند درمعماری معاصر تغییراتی که با توجه به معماری های زیست اقلیمی و پایداری پدید می آید هرروز اهمیت بیشتری می یابد دراین مقاله به نقش عوامل اقلیمی روی معماری همساز برای آسایش یا عدم آسایش انسان با استفاده از شاخصهای زیست محیطی مانند میسنارد لی روی گیونی و دمای موثر مورد مطالعه و ارزیابی قرارگرفته است نتایج بدست آمده از این مقاله نشان میدهد که براسا سروش میسنارد در ماه های اردیبهشت خرداد مرداد شهریور و مهر حالت آسایش برقرار است و دربقیه ماه های سال شرایط آسایش چندانی وجود ندارد براساس روش لی روی ۷ ماه از سال وضعیت روانی فیزیکی سالم برانسان حاکم است و ۵ ماه دیگر از سال شرایط ناراحت کننده برقرار است و طبق روش گیونی ۸ ماه از سال درمحدوده آسایش و ۴ ماه از سال بدون محدوده آسایش می باشد.